Купріянов Олександр Володимирович

Доктор технічних наук, професор - Українська інженерно-педагогічна академія,  м. Харків, Україна.

Адреса закладу: 61003, Україна, м. Харків, вул. Університетська, 16

1) e-mail: a_kupriyanov@uipa.edu.ua
2) Google Академія
3) Scopus
4) ORCID
5) ResearchGate