ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РУХУ КРАНАМАНІПУЛЯТОРА. ЧАСТИНА 1
pdf

Ключові слова

експериментальні дослідження
зміна вильоту
кран-маніпулятор
динамічні навантаження
коливання вантажу

Анотація

З метою підвищення продуктивності та надійності крана-маніпулятора з гідравлічним
приводом в роботі розглянута методика проведення експериментальних досліджень в
площині зміни вильоту стрілової системи крана-маніпулятора з вантажем за реальними та
оптимальними режимами руху. На даному етапі експериментальні дослідження проводились
за умови тільки кутового переміщення рукояті.
Для проведення експериментальних досліджень власноруч спроектовано та
виготовлено експериментальну установку крана-маніпулятора з гідравлічним приводом.
Підібрано та налаштовано вимірювально-реєструюче обладнання.
В рамках проведення експериментальних досліджень динаміки переміщення стрілової
системи крана-маніпулятора з вантажем розроблено конструктивно змінений золотник із
дросельними щілинами, який поліпшив характеристики режимів руху та дав можливість
реалізувати оптимальні режими руху ланок стрілової системи.
В результаті проведено експериментальні дослідження за умови кутового
переміщення рукояті з вантажем на кінці стрілової системи, як за реального так і
оптимального режимів руху. Отримано пакет даних за реальними та оптимальними
режимами руху ланок стрілової системи крана-маніпулятора з гідравлічними приводом.
Оброблені дані наведені в графічному вигляді та проведено порівняльний аналіз за
реальними та оптимальними режимами руху.
Аналіз проведених експериментальних досліджень дав змогу визначити вплив
переміщення рукояті на коливання вантажу, та вплив коливання вантажу на динамічні
навантаження, які виникають в стріловій системі та елементах гідравлічного приводу кранаманіпулятора за різними режимами руху.

https://doi.org/10.32820/2079-1747-2021-28-5-17
pdf