Машинобудування

Поточний номер

№ 29 (2022)
Опубліковано листопада 29, 2022

Збірник входить до Категорії Б наукових фахових видань, включених до Переліку наукових фахових видань України (технічні науки), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії (кандидата наук) наказ МОН України  №409 від 17.03.2020.

Збірник наукових праць «Машинобудування»  зареєстровано у Державному комітеті інформаційної політики України у 2006 році (Свідоцтво про Державну реєстрацію засобу масової інформації серія КВ № 12132-1016Р). Друкований варіант видання зареєстровано у ISSN Register під номером ISSN 2079-1747.

Збірник наукових праць «Машинобудування» Української інженерно-педагогічної академії видається з 2007 року 2 рази на рік і містить результати наукових досліджень з проблем міцності, стійкості, працездатності, динаміки вантажопідйомних, транспортних машин і металорізальних верстатів, а також питань технології машинобудування. У збірнику публікуються наукові статті, в яких висвітлюються актуальні питання в області механічної обробки сучасних матеріалів із застосуванням високопродуктивних технологій, нових методів і вимірювальних приладів для контролю якості оброблених поверхонь і високоефективних ріжучих інструментів. Висвітлюються аспекти оптимізації та математичного моделювання на різних етапах технологічного процесу.

Статті публікуються українською, англійською або російською мовами.

До збірника наукових праць «Машинобудування» приймаються наукові статті, які відповідають таким спеціальностям:

131 Прикладна механіка,

132 Матеріалознавство та

133 Галузеве машинобудування.

Статьи

R. Strelchuk
5-14
АНАЛІЗ ЯКОСТІ ОБРОБКИ В УМОВАХ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНОГО ШЛІФУВАННЯ ЗІ ЗМІННОЮ ПОЛЯРНІСТЮ ЕЛЕКТРОДІВ
https://doi.org/10.32820/2079-1747-2022-29-5-14
PDF
O.V. Panov , E.A. Simson
15-31
ОПТИМІЗАЦІЯ СИЛОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ ГРУНТООБРОБНОГО ОБЛАДНАННЯ НА ПРИКЛАДІ ШЛЕЙФ БОРОНИ «ЛАРІ»
https://doi.org/10.32820/2079-1747-2022-29-15-31
PDF
P. Budanov , E. Khomiak
32-49
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ГЕРМЕТИЧНОСТІ ОБОЛОНКИ ТЕПЛОВИДЕЛЯЮЧОГО ЕЛЕМЕНТА ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА
https://doi.org/10.32820/2079-1747-2022-29-32-49
PDF
H. Hrinchenko , O. Teslov , M. Kozlov, O. Marchenko , S. Zakharov , Ye. Herasymov
50-61
АЛГОРИТМ ПРОЄКТУВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТОЧНІСТЮ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ НА ВЕРСТАТАХ З ЧПУ
https://doi.org/10.32820/2079-1747-2022-29-50-61
PDF
H. Hrinchenko , S. Artiukh , V. Hrinchenko , S. Nehodov
62-69
УНІФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
https://doi.org/10.32820/2079-1747-2022-29-62-69
PDF
H. Hrinchenko , Yu. Trishch, V. Hrinchenko , I. Bahaiev
70-79
ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ОБ’ЄКТІВ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
https://doi.org/10.32820/2079-1747-2022-29-70-79
PDF
G. I. Kanjuk , A.Yu. Mezerya, V. V. Homenko, T. Yu Vasilets , T. M. Fursova
80-88
ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРУ ТА КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМ ПАЛИВОПОДАЧІ ПАРОВИХ КОТЛІВ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
https://doi.org/10.32820/2079-1747-2022-29-80-88
PDF
N. Sorocolat , L. Fatieieva
89-96
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОЦЕСІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПРАЦІ, ЗГІДНО ВИМОГ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ISO 45001:2018
https://doi.org/10.32820/2079-1747-2022-29-89-96
PDF
A. Chebotarev , Yu. Bondarenko
97-103
АНАЛІЗ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМ НИЗЬКОПОТЕНЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
https://doi.org/10.32820/2079-1747-2022-29-97-103
PDF
I. Kyrysov , P. Budanov
104-117
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОГЛИНАЮЧОЇ ПОВЕРХНІ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
https://doi.org/10.32820/2079-1747-2022-29-104-117
PDF
Переглянути всі випуски