ДОСЛІДЖЕННЯ СУМІСНОГО РУХУ МЕХАНІЗМІВ ПІДЙОМУ, ПОВОРОТУ І ЗМІНИ ВИЛЬОТУ КРАНА ДЕК-251
pdf

Ключові слова

стріла
вантаж
підвіска
коливання
самохідний кран
розгойдування

Анотація

Було встановлено, що навантаження на кран від вантажу який розгойдується
залежить від схеми його підвісу і інерційних характеристик вантажу. Дослідження
проводились за допомогою математичних методів, які описують перехідні процеси, що
виникають при сумісному русі механізмів підйому, повороту і зміни вильоту крана
ДЕК-251. При дослідженні коливань вантажів на підвісах за схемами 1 і 2 були
прийняті такі припущення: канат - ідеальна, невагома нитка; безмасові блоки
перекочуються по канатах без ковзання; довжина підвісу вантажу постійна.
Динамічна навантаженість системи оцінювалась методом порівняльного аналізу
графіків зусиль, переміщень і швидкостей приведених мас стрілової системи. Також
були побудовані розрахункові схеми сумісного руху механізмів підйому та повороту
самохідного крану, та розглянуті часні випадки роботи механізму крана. Отримані
вирази для розрахунку навантажень на кран від вантажу, який розгойдується на
канатах, які враховують схему підвісу вантажу і його інерційні характеристики. При
коливаннях вантажу на підвісі за схемою 1 відбувається перерозподіл натягів в канатах,
і при відповідних умовах може відбутися ослаблення одного з них.

https://doi.org/10.32820/2079-1747-2021-28-18-25
pdf