ФОРМУВАННЯ ПОВЕРХНІ В УМОВАХ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНОГО ШЛІФУВАННЯ ЗІ ЗМІННОЮ ПОЛЯРНІСТЮ ЕЛЕКТРОДІВ
pdf

Ключові слова

зона обробки
ерозійні лунки
міжелектродний зазор
алмазний круг
деталь

Анотація

Зона контакту являє собою область взаємного проникнення різальних крайок в
оброблюваний матеріал і виступів матеріалів в проміжки між зернами. До параметрів стану
зони відносяться її розміри і форма, співвідношення зрізаної і незріаної частин металу в
кожній області зони, фізичні процеси формоутворення в тому числі: стружкоутворення,
тепловиділення, пластичні деформації оброблюваного матеріалу, знос і руйнування
інструментального матеріалу, фізичний і хімічний вплив на матеріали мастильноохолоджувальної рідини.
В статті досліджено формування оброблюваної поверхні в умовах електроерозійного
алмазного шліфування зі змінною полярністю електродів в зоні резання. Розроблено фізичну
модель зносу алмазного інструменту з урахуванням ерозійних процесів, що впливають на
зв'язку круга. При побудові враховано розмірне зношування, процеси сколювання та
виривання поодиноких абразивних зерен із зв'язки, під дією складових сил різання, з
урахуванням ймовірності контакту зерен з металом, величини майданчиків зносу та дійсної
глибини мікрорізання.
Отримані співвідношення дозволяють безпосередньо визначити ймовірність контаквання нізрізаной від тіла заготовки стружки, утвореною різальной крайкой зерна, з
поверхнею зв'язки шліфувального круга. При вирішенні задачі про ймовірність
контактування сукупності стружок, утворених сукупністю крайок зерен, що лежать в
робочому шарі інструменту, необхідно також використовувати ймовірність щільності
розподілу по глибині.
Вид отриманих співвідношень безпосередньо показує, що значна частина стружок
утворених різальними крайками, що контактують з шорсткою поверхнею заготовки, є
короткими і не стикаються зі зв'язкою до відриву від тіла заготовки навіть без урахування їх
усадки.
Отримані співвідношення можуть бути використані і при вирішенні відповідних
завдань шліфування периферією круга, наприклад, круглого зовнішнього шліфування. При
більш чіткому описі процесу необхідно безпосередньо застосовувати нестаціонарне уявлення
з урахуванням додаткових нестаціонарних, внесених траєкторіями різальних крайок як
функцій кута повороту круга і деталі в процесі їх взаємодії.

https://doi.org/10.32820/2079-1747-2021-28-26-36
pdf