ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ОБРОБКИ НА РОЗМІР ТА ЯКІСТЬ ПОВЕРХНІ ФАСКИ ПРИ ФРЕЗЕРУВАННІ КРОМОК ДЕТАЛЕЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РТК
pdf

Ключові слова

інструмент
фрезерування
задирки
РТК
якість обробленої поверхні

Анотація

В умовах, коли першочерговим завданням машинобудівного виробництва стає випуск
конкурентної продукції, на передній план висувається забезпечення високого рівня виробів,
що виготовляються, по всьому спектру їх експлуатаційних показників. Аналогічні вимоги
пред'являються і до деталей, що входять до їхнього складу. Отримання поверхні об'єкта
виробництва з оптимальними показниками в даний час набуває такого значення, що і
продуктивність. Особливо це стосується обробки різанням, як правило, кінцевого етапу у
виготовленні деталей машин.
Підвищення продуктивності, зниження трудомісткості та забезпечення безпеки
виконання фінішних операцій є актуальними завданнями сучасного машинобудування. До
таких операцій відносяться видалення облою і задирок з деталей, зачистка гострих кромок,
що утворилися в процесі обробки заготовок і т.д. Особливо актуальною є ця проблема для
деталей, що мають складні контури та форми.
Формування небажаних задирок є загальною проблемою для всіх видів обробки:
фрезерування, точіння, вирубування та ливарні процеси. Задирки повинні бути видалені з
низки причин: вимоги техніки безпеки, технічні умови виконання наступних технологічних
операцій (поверхневе зміцнення, нанесення покриттів, складання).

https://doi.org/10.32820/2079-1747-2021-28-37-47
pdf