УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРАДУЮВАЛЬНИХ УСТАНОВОК ВИТРАТОМІРНИХ ПРИСТРОЇВ
pdf

Ключові слова

точність
помилка виміру
градуювання витратомірів
лазерні пристрої

Анотація

Наведено аналіз роботи системи градуювання витратомірних пристроїв масовим і
об'ємним способом, які застосовуються для градуювання витратомірів рідинних середовищ у
різних галузях промисловості, у тому числі при проведенні модельних випробувань
гідравлічних машин в спеціалізованих гідротурбінних лабораторіях. Показана мета роботи,
що полягає в аналізі характеристик відхиляючих пристроїв і визначенні шляхів зниження
похибок, що виникають при цьому.
Визначено, що найбільшу питому вагу в загальній похибці визначення масової та
об'ємної витрати рідини складає похибка відхиляючого пристрою, яка залежить від його
динамічних характеристик. Удосконалена система визначення профілю потоку рідини, що
заповнює вимірювальний бак. Запропоновано пристрій контролю положення потоку рідини
та методику визначення часу заповнення вимірювального бака з урахуванням використання
сучасних лазерних датчиків, встановлених на вимірювальному баку.
Показано, що застосування лазерних датчиків положення з променями, що
перетинаються, дозволяє знизити похибку вимірювання часу заповнення вимірювального
бака, викликану як малою чутливістю пристроїв контролю положення потоку, так і
несиметричністю потоку, що входить на відхиляючий пристрій.

https://doi.org/10.32820/2079-1747-2021-28-48-55
pdf