ЗНИЖЕННЯ ПОХИБКИ ВИМІРУ ОБЕРТАЮЧОГО МОМЕНТУ ТУРБІНИ ЗА РАХУНОК ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ЗАСПОКОЄННЯ КОЛИВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРОМАШИННОМУ ГАЛЬМІ
pdf

Ключові слова

точність
помилка виміру
обертаючий момент
електромашинне гальмо

Анотація

У статті наведено аналіз перехідних процесів в електромашинному гальмі, у якості
якого встановлено генератор постійного струму і які використовуються при дослідження
параметрів гідравлічних машин в спеціалізованих гідротурбінних лабораторіях, або в інших
галузях виробництва, де треба вимірювати обертаючий момент таким способом.
Встановлено, що підвищення точності вимірювання обертаючого моменту при
використанні електромашинного гальма пов'язане з більш точним обліком електромагнітних
перехідних процесів в електричних балансирних машинах при змінах і коливаннях
приводних параметрів (для гідравлічних систем це витрата і напір) та визначенням точного
часу встановлення стаціонарного режиму, у якому залишкові коливальні процеси не будуть
робити істотний внесок у загальну похибку.
Отримана аналітична залежність часу заспокоєння системи від параметрів
електромашинного гальма, а саме від електромагнітної та механічної постійних часу,
обумовлених конструктивними особливостями електромашинного гальма.
Проведені експериментальні дослідження, що дозволяють зробити висновки про
адекватність запропонованих рівнянь, що дає можливість використовувати їх на практиці,
зокрема, при проведенні модельних випробувань гідромашин з метою зниження похибки вимірювання обертаючого моменту на валу і визначення коефіцієнта корисної дії
гідромашини.

https://doi.org/10.32820/2079-1747-2021-28-56-65
pdf