АНАЛІЗ ЯКОСТІ ОБРОБКИ В УМОВАХ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНОГО ШЛІФУВАННЯ ЗІ ЗМІННОЮ ПОЛЯРНІСТЮ ЕЛЕКТРОДІВ
PDF

Ключові слова

зона обробки
ерозійні лунки
міжелектродний зазор
алмазний круг
деталь

Анотація

Електроерозійне алмазне шліфування зі змінною полярністю електродів дозволяє
обробляти важкооброблювані матеріали. Процес формування обробленої поверхні залежить,
крім від електричних режимів обробки, ще й від матеріалу заготовки, від робочої рідини і
т.д. Ці параметри не пов'язані, отже, кожен з них робить свій вплив на хід процесу. Тому
аналіз якості обробки в залежності від електричних режимів обробки виконувався з
використанням імовірнісно-статистичного моделювання.
У статті проведено імовірносно-статистичне моделювання шорсткості поверхні деталі
в процесі електроерозійного шліфуванія зі змінною полярністю електродів. Встановлено
взаємозв'язок між електричними режимами обробки і показниками якості обробленої
поверхні деталі. Отримано вероятностну-статистичну модель шорсткості поверхні деталі, що
формується при електроерозійному шліфуванні, яка встановлює взаємозв'язок між
висотними параметрами поверхні та електричними режимами обробки.
Розроблена модель, дозволяє розрахувати висотні параметри шорсткості деталі в
залежності від електричних режимів електроерозійного шліфування. Висота
мікронерівностей визначається тими ж умовами обробки, що і глибина ерозійних лунок.
Отримання низької шорсткості можливо при зниженні електричних режимів обробки.
Отримані співвідношення дозволяють безпосередньо визначити імовірність контаквання нізрізаной від тіла заготовки стружки, утвореною різальной крайкой зерна, з поверхнею
зв'язки шліфувального круга. При вирішенні задачі про імовірність контактування сукупності
стружок, утворених сукупністю крайок зерен, котрі знаходяться в робочому шарі інструменту,
необхідно також використовувати імовірність щільності розподілу по глибині.
Вид отриманих співвідношень безпосередньо показує, що значна частина стружок
утворених різальними крайками, що контактують з шорсткою поверхнею заготовки, є
короткими і не стикаються зі зв'язкою до відриву від тіла заготовки навіть без урахування їх
усадки.

https://doi.org/10.32820/2079-1747-2022-29-5-14
PDF