АЛГОРИТМ ПРОЄКТУВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТОЧНІСТЮ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ НА ВЕРСТАТАХ З ЧПУ
PDF

Ключові слова

точність обробки
токарний верстат
системи управління точністю
автоматичне налагодження

Анотація

В статті запропоновано структурну схему системи управління точністю обробки для
токарного верстата з числовим програмним управлінням (ЧПУ), застосовуючи для цього
алгоритм керування, що ґрунтується на статистичному прогнозуванні. Схема системи
управління можна застосувати до різних верстатів з різними системами ЧПУ, головна умова,
щоби система ЧПУ дозволяла підключення сторонньої електронно-обчислювальної машини
(ЕОМ). В статті розглянуто на прикладі верстата 16К20Ф3 з допомогою системи управління
ЧПУ 2Р22, застосування схеми управління точності та її математичне забезпечення, що
включає у собі як алгоритми обчислення величин корекції, так і процедури вибору
оптимальної послідовності. Окремо розглянуто етапи оцінювання точності та представлено
докладні алгоритми «Оцінка помилки налаштування та довірчих меж» та «Визначення сфери
дії незалежних випадкових факторів». В результаті проведених досліджень автоматичного
підналагодження за алгоритмом управління точністю обробки виявлено, що вихідна
послідовність розмірів деталей (тобто розмірів деталей, виготовлених з підналагодженням)
має постійне середнє значення, мало відрізняється від заданого розміру, і кореляційну
функцію незначно відмінну від нуля, що свідчить про повне вичерпання можливостей
подальшого підвищення точності обробки методами автоматичної налагодження, тобто
шляхом використання інформації про розміри раніше оброблених деталей.

https://doi.org/10.32820/2079-1747-2022-29-50-61
PDF