УНІФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
PDF

Ключові слова

трубопровід
технічна діагностика
безпечна експлуатація
кодифікація
систематизація
класифікація

Як цитувати

Hrinchenko , H., Artiukh , S., Hrinchenko , V., & Nehodov , S. (2022). УНІФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Машинобудування, (29), 62–69. https://doi.org/10.32820/2079-1747-2022-29-62-69

Анотація

В статті розглянуто можливість застосування алгоритмів та методів технічної
діагностики та оцінювання залишкового ресурсу трубопроводів, що транспортують
енергоносії на основі методів контролю та оцінки технічного стану трубопроводів
енергетичного обладнання. Для підтвердження теоретичних припущень проаналізовано
технічні характеристики трубопроводу, що має в якості енергоносія водень та зроблено
розрахунок напружено-деформованого стану трубопроводу на основі побудованої кінцевоелементної моделі ділянки трубопроводу. Проведено розрахунку напруженого стану для
внутрішніх температурних навантажень трубопроводу при температурі 0° та -20°С, що дало
змогу виявити та оцінити напруження, що виникають на ділянці. В результаті проведеного
дослідження виявлено не значний вплив температур на стан трубопроводу та відхилення щодо
розподілу напружень. Спираючись на результати досліджень запропоновано уніфіковану
систему методів технічної діагности на основі системи типізації розрахунку залишкового
ресурсу трубопроводів при різних типах навантаження в залежності від температури та інших
технологічних характеристик трубопровідних систем на основі розробленого технологічного
коду. Такий підхід дає можливість проводити оцінку технічного стану шляхом вибору
відповідного методу розрахунку для трубопроводів різного призначення.

https://doi.org/10.32820/2079-1747-2022-29-62-69
PDF