ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ОБ’ЄКТІВ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
PDF

Ключові слова

ризик
системи
кваліметричне оцінювання
надійність
безвідмовність
відновлюваність

Як цитувати

Hrinchenko , H., Trishch, Y., Hrinchenko , V., & Bahaiev , I. (2022). ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ОБ’ЄКТІВ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Машинобудування, (29), 70–79. https://doi.org/10.32820/2079-1747-2022-29-70-79

Анотація

В статті розглянуто підходи до оцінювання ризиків функціонування систем.
Проаналізовано та виокремлено основні проблеми при кваліметричному оцінювання ризиків, а
саме необхідності комплексного підходу до оцінювання ризиків та важливості оцінювання не
тільки функціонування окремих компонентів системи, а взаємозв’язку між ними, процесів, що
функціонують у системі. Запропоновано для кваліметричного оцінювання вважати ризиком
обернену величину надійності. На основі аналізу запропоновано оцінювання ризиків розділити
на дві моделі функціонування системи. Перша модель представлено таким параметром
надійності, як безвідмовність та характеризує розвиток системи до настання критичного
моменту, події, колапсу, а друга модель представлено таким параметром надійності, як
ремонтопригодність, що характеризує етап функціонування системи після настання критичної
події та характеризує відновлення функціонування системи, адаптацію до несприятливих
умов. Запропоновано в якості оцінювання ризиків функціонування систем фізико-статистичну
математичну модель на основі інтенсивності відмов та ймовірності відновлення роботи
системи. Такий підхід дає можливість оцінювати ефективність впровадження, організації та
функціонування системи, а найголовніше управляти та удосконалювати функціонування
системи на будь-якому етапі життєвого циклу.

https://doi.org/10.32820/2079-1747-2022-29-70-79
PDF