ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРУ ТА КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМ ПАЛИВОПОДАЧІ ПАРОВИХ КОТЛІВ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
PDF

Ключові слова

вимірювання
паливо
активатор горіння
паровий котел

Анотація

В статті проведено аналіз та удосконалено систему виміру та контролю (регулювання)
параметрів систем спалювання палива в топках парових котлів теплових електростанцій, а саме
витрати твердого палива (пило-вугільної суміші) та активаторів горіння, які підвищують
ефективність спалювання низькосортних палив без суттєвої модернізації топок та інших
елементів парових котлів. Показано метод підвищення точності вимірювання та регулювання
подачі твердого палива в топку котла, заснований на одночасному вимірюванні частоти
обертання і обертаючого моменту на валу пиложивильника і дальшому обчисленні фактичного
значення витрати пилу в мікропроцесорній обчислювальній системі на основі диференціального
рівняння динаміки ротора пиложивильника. Показано можливість удосконалення математичної
моделі котельного агрегату як об'єкта керування. У модель включені параметри активатора
горіння, що покращує процес спалювання низькосортного палива. Наведені недоліки технології
використання активаторів горіння, основним з яких є необхідність точного дозування присадок
залежно від кількості і якості палива. Визначено можливий діапазон ефективності використання
активатора горіння, залежно від його витрати (залежність зміни умовної витрати палива від
умовної витрати активатора горіння при спалюванні вугілля). Визначено можливий економічний
ефект при використанні активаторів горіння, а саме підвищення коефіцієнту корисної дії при
спалюванні низькосортних палив. Наведена функціональна схема системи автоматичного
керування процесом подачі палива та активатора горіння в топку котла теплових електростанцій.
Система здійснює регулювання з урахуванням кількості та якості палива, що спалюється в топці
котельних агрегатів теплових електростанцій.

https://doi.org/10.32820/2079-1747-2022-29-80-88
PDF