ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОЦЕСІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПРАЦІ, ЗГІДНО ВИМОГ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ISO 45001:2018
PDF

Ключові слова

система управління
оцінювання
показник якості
функція помилок

Анотація

Проведено аналіз вимог міжнародного стандарту ISO 45001:2018 на предмет
необхідності проведення моніторингу, вимірювань та аналізу показників якості процесів, в
результаті якого зрозуміло, що ефективність розроблення та впровадження системи
управління охороною здоров’я і безпекою праці залежить від методології оцінювання якості.
Проведено аналіз існуючих досліджень та публікацій з оцінювання процесів, у тому числі
пов’язаних з безпекою праці на виробництві, аналіз методів оцінювання, або методів
кваліметрії, аналіз статистичних методів оцінювання результатів вимірювань. Запропоновано
алгоритм моніторингу, вимірювання та оцінювання процесів, який може служити типовим
регламентним документом при впровадженні системи управління охороною здоров’я та
безпекою праці згідно вимог стандарту ДСТУ ISO 45001:2019. На першому етапі алгоритму
визначаються основні критерії, за якими буде оцінюватися той чи інший процес. На другому
етапі здійснюється вибір засобів вимірювальної техніки, обґрунтування інтенсивності
контрольних операцій, опрацювання результатів вимірювань тощо, для вирішення яких
потрібно наукове та технічне обґрунтування вибору тих чи інших процедур. Також на
другому етапі пропонується переводити різнорозмірні показники якості процесів у
безрозмірну величину. Для отримання оцінок показників якості процесів запропоновано
застосувати функцію помилок, яка забезпечує вимоги до показників якості, дозволяє
ефективно отримувати оцінки на безрозмірній шкалі, що дає можливості отримувати та
збільшувати кількість статистичної інформації. В залежності від наявності статистичної
інформації про оцінки якості процесів, а саме, від її кількості, з’являється можливість вибору
того чи іншого математичного апарату для ефективного моніторингу, оцінювання та
управління безпекою праці на виробництві.

https://doi.org/10.32820/2079-1747-2022-29-89-96
PDF