АНАЛІЗ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМ НИЗЬКОПОТЕНЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
PDF

Ключові слова

нормативне забезпечення
низькопотенційний комплекс
енергозбереження

Анотація

В статті проведено аналіз існуючого нормативно-методичного забезпечення
ефективності елементів низькопотенційних комплексів теплових і атомних електростанцій, до
яких відносяться конденсатори, циркуляційні та конденсатні насоси, ежектори, системи
автоматичного керування окремим обладнанням та загальна система керування
низькопотенційним комплексом. Визначено роль системи низькопотенційного комплексу в
загальному балансі енергоблока електростанції за різними системами водопостачання.
Проведено аналіз наявності в існуючій нормативно-технічній та нормативно-методичній
документації нормативних методів забезпечення ефективності роботи систем
низькопотенційного комплексу теплових і атомних електростанцій та його основних
елементів, які гарантовано змогли б забезпечити мінімальні сумарні втрати енергії при
дотриманні необхідних показників надійності, екологічності, безпеки та інше. Встановлено,
що в існуючій нормативно-технічній документації є методи та методики розрахунку
енергоефективності роботи окремих елементів систем низькопотенційного комплексу, але
бракує методик та алгоритмів визначення параметрів елементів систем низькопотенційних
комплексів, які забезпечують максимальну енергоефективність як в номінальних режимах
роботи енергоблоків, так і во всьому діапазоні навантажень. Не досить повно сформульовані
універсальні нормативні методи структурно-параметричного синтезу енергоефективних
регуляторів автоматизованих систем керування, які гарантовано змогли б забезпечити високі
показники точності підтримки необхідних параметрів елементів систем НПК. Висунуто
вимоги до удосконалення існуючої нормативно-технічної документації, а саме: сформулювати
універсальні нормативні методи структурно-параметричного синтезу енергоефективних
систем керування елементами НПК за крітерієм мінімуму енергетичних втрат; системні та
кількісні показники, а також методи і засоби їх гарантованого технічного забезпечення.

https://doi.org/10.32820/2079-1747-2022-29-97-103
PDF