АНАЛІЗ СИЛ РІЗАННЯ ПРИ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНОМУ ШЛІФУВАННІ ЗІ ЗМІННОЮ ПОЛЯРНІСТЮ ЕЛЕКТРОДІВ
pdf

Ключові слова

зона обробки
нормальні та дотичні напруги
швидкость деформації та температури
круг
деталь

Як цитувати

Strelchuk , R. (2023). АНАЛІЗ СИЛ РІЗАННЯ ПРИ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНОМУ ШЛІФУВАННІ ЗІ ЗМІННОЮ ПОЛЯРНІСТЮ ЕЛЕКТРОДІВ. Машинобудування, (31). https://doi.org/10.32820/2079-1747-2023-31-12-20

Анотація

Запропоновано методику розрахунку складових сили різання при електроерозійному
шліфуванні зі змінною полярністю електродів, що сприяє вибору оптимальних режимів
обробки за один установ поверхонь деталей машин. Наведено приклад розрахунку за даною
методикою складових сили різання при плоскому врізному шліфуванні. Нормальну складову
сили різання при цьому розраховують не тільки на торці, а й на периферії круга, враховуючи
вплив різальних та деформуючих кромок. Проведено аналіз існуючих математичних
залежностей для визначення сили різання при плоскому алмазному врізному шліфуванні.
Значення сили різання, що діє при шліфуванні, є найважливішою характеристикою процесу
обробки. Від неї залежать умови роботи верстата, інструменту та рівень точності деталі, що
отримується. Розроблена методику визначення складових сили різання при шліфуванні
враховує вплив не тільки різальних зерен, а й деформуючих, де сумарні нормальна та
тангенціальна складові сили різання діють уздовж лінії контакту як на периферії, так і на торці
шліфувального круга. Товщину шару, що зрізається, розрахована за умови рівності обсягів
підведеного і зрізуваного матеріалу, враховуючи податливість системи і переривчастість
електричних разрядів за рахунок зміни полярностя електродів. На базі розробленої методики
виконано розрахунок складових сили різання при електроерозійному шліфуванні зі змінною
полярністю електродів. Чорнове шліфування здійснювали торцем круга, напівчистове –
перехідною радіусною кромкою, а чистове шліфування та калібрування – розвантаженою
ділянкою периферії круга, що забезпечує його високу стійкість. Нормальна складова сили
різання, яка має максимальне значення на торці круга, практично не впливає на точність
формоутворення деталі, оскільки вона розташована паралельно до її осі. Дану методику можна
використовувати для різних видів шліфування, а також для дослідження теплонапруженості
процесу, оптимізації та продуктивності механічної обробки.

https://doi.org/10.32820/2079-1747-2023-31-12-20
pdf