АЛГОРИТМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВКАХ
pdf

Ключові слова

алгоритм
штучні нейронні мережі
нейрон
система регулювання
програмна система

Як цитувати

Artiukh , S., Kniazieva , V., Antonenko , N., & Hrinchenko , H. . (2023). АЛГОРИТМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВКАХ. Машинобудування, (31). https://doi.org/10.32820/2079-1747-2023-31-33-41

Анотація

В статті розглянуто можливість розроблення алгоритмів адаптації систем регулювання
параметрів технологічної установки на основі нейро-мережевого підходу та проектування
даної системи регулювання на основі сучасних засобів автоматичного управління. Розробка
алгоритмів та програмно-апаратних засобів автоматичного регулювання енергетичними
установками у реальному часі виконувалась на основі реалізації наступних задач: розробки
структури автоматичної системи та структури системи регулювання; здійснення програмноапаратної реалізації системи регулювання, а саме реалізації структури програмного
забезпечення та програмної реалізації пропорційно-інтегрально-диференціального регулятора.
Реалізовано систему адаптивного навчання нейронної мережі.
Для розв’язання поставлених задач використовувались методи: нейро-мережевого
підходу до вирішення проблем пошуку оптимальних параметрів регулятора технологічного
процесу в енергетичних установках; об’єктно-орієнтованого програмування для реалізації
системи управління. Для пошуку параметрів пропорційно-інтегрально-диференціального
регулятора пропонується застосувати нейро-мережевий підхід, під час якого нейронна
мережа вбудовується в систему регулювання. Пропорційно-інтегрально-диференціального
регулятор має найбільш широкі можливості по доданню системі регулювання необхідних
властивостей. Він застосовується в тих випадках, коли необхідно отримати якісну систему
автоматичного регулювання без великих витрат на проведення досліджень по синтезу більш
складного закону регулювання.
Спираючись на результати досліджень проведено аналіз технологічного процесу, що
протікає в паровому котлі, узагальнення алгоритмів управління параметрами, підбір апарату
штучних нейронних мереж для розрахунку коефіцієнтів пропорційно-інтегральнодиференціального регулятора.

https://doi.org/10.32820/2079-1747-2023-31-33-41
pdf