ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ОБЛАДНАННЯ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК ТЕПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИМІРЮВАНЬ ЇХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ
pdf

Ключові слова

енергетика
котельна установка
високотемпературні плівкові термопари

Як цитувати

Kaniuk , G., Fursova , T., Mezeria , A., Dolmatov , O., Zaika , S., & Halynskii , P. (2023). ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ОБЛАДНАННЯ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК ТЕПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИМІРЮВАНЬ ЇХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ. Машинобудування, (31). https://doi.org/10.32820/2079-1747-2023-31-42-49

Анотація

У статті розглядається можливість підвищення експлуатаційної надійності та
ефективності роботи теплових електростанцій для сталого розвитку сучасної вітчизняної
енергетики та її безпечної експлуатації шляхом забезпечення якісних вимірів основних
технологічних параметрів роботи відповідального обладнання – котельних установок.
Проаналізовано значення теплових електростанцій у процесі стабільного розвитку
енергетики, їх вплив на навколишнє середовище та необхідність зниження викидів шляхом
застосування надійних та енергоефективних заходів. Для покращення якості вимірювань
технологічних параметрів у котельних установках пропонується застосування
високотемпературних плівкових термопар, які використовуються у вимірюванні високих
температур в ракетній, авіаційній техніці і металургії, для вимірювання температур
теплоносія в тракті парового котла, а також термометрування поверхні екранних труб котлів.
Визначено особливості вимірювальних схем із високотемпературними плівковими
термопарами для підвищення експлуатаційної надійності та ефективності роботи котельних
установок теплоелектростанцій. В умовах тракту котельної установки конструктивно
неможливо винести місце приєднання компенсаційних проводів до зони порівняно помірних
температур, тому для усунення зазначеного недоліку були використані комбіновані
компенсаційні дротяні термоелектроди, які за допомогою апаратного налаштування мають у
діапазонах температур спостережень градуювальні характеристики, близькі до
характеристик плівкових електродів. Для вибраних високотемпературних термопар із
матеріалів Au65Pd35 - Pt90Rh10 були застосовані стандартні термоелектроди із алюмелі і
копелі для негативної гілки (Au65Pd35) та хромелі й алюмелі для позитивної гілка (Pt90Rh10).

Для апробації запропонованого технічного рішення були проведені експериментальні
налаштування компенсаційних комбінованих термоелектродів, що використовуються у
вимірювальних ланцюгах із високотемпературними плівковими термопарами, які
проводились на котлі ТПП-312 Зміївської ТЕС. Результати досліджень можуть бути
використані для котельних установок теплоелектростанцій, а також і для парогенераторів
атомних електростанцій.

https://doi.org/10.32820/2079-1747-2023-31-42-49
pdf