АНАЛІЗ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ТИПІВ ГЕНЕРАТОРІВ НА МІНІ ГЕС
pdf

Ключові слова

міні ГЕС
електродвигун
електрогенератор
техніко-економічні характеристики
строк окупності
якісні показники

Як цитувати

Mezerya , A., & Pridvorov , S. (2023). АНАЛІЗ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ТИПІВ ГЕНЕРАТОРІВ НА МІНІ ГЕС. Машинобудування, (31). https://doi.org/10.32820/2079-1747-2023-31-61-70

Анотація

У статті наведено результати аналізу якісних показників (аналіз техніко-економічних
показників) використання різних типів генераторів на гідроелектростанціях малої
потужності (до 800 кВт). Показано енергетичний потенціал малих та міні ГЕС України на
малих річках та використання водотоків систем технічного водопостачання, а також
першочерговий економічно доцільний та екологічно безпечний потенціал. Проведено аналіз
техніко-економічних характеристик синхронних електродвигунів, асинхронних
електродвигунів та електродвигунів постійного струму, що використовуються як генератори
на ГЕС малої потужності. До таких показників відносяться: вартісні характеристики
відповідного обладнання у розрізі встановленої потужності, масогабаритні показники та
термін окупності при повноцінній роботі ГЕС (число годин використання встановленої
потужності не менше 4000). Встановлено, що використання асинхронних електродвигунів з
ємнісним збудженням як генератор є найбільш перспективним рішенням, так як
підвищується стійкість роботи електроприводів механізмів і підвищується якість енергії,
вирівнюється несиметрія лінійних і фазних напруг, не вносяться спотворень у форму кривої
лінійних і фазних напруг, складних автоматичних систем синхронізації, не потрібний захист
від коротких замикань, підвищується надійність експлуатації ГЕС. Встановлено, що
недостатньо вивченим питанням у цьому напрямі можна віднести фізичні процеси
самозбудження асинхронного генератора та процес самозбудження. Визначено недоліки
використання різних типів генераторів та методи їх усунення. При розрахунку вартості
генераторів було проведено аналіз вартісних показників обладнання основних провідних
виробників України та низки зарубіжних фірм. Ціни на генератори визначалися шляхом
знаходження середнього значення різних типів генераторів від різних виробників. Наведено
результати аналізу техніко-економічних характеристик різних типів генераторів, залежно від
потужності. Показано критичну потужність, що визначає оптимальність вибору з точки зору
економіки. Ціни на генератори визначалися шляхом знаходження середнього значення
різних типів генераторів від різних виробників. Наведено результати аналізу технікоекономічних характеристик різних типів генераторів, залежно від потужності. Показано
критичну потужність, що визначає оптимальність вибору з точки зору економіки. Ціни на
генератори визначалися шляхом знаходження середнього значення різних типів генераторів
від різних виробників. Наведено результати аналізу техніко-економічних характеристик
різних типів генераторів, залежно від потужності. Показано критичну потужність, що
визначає оптимальність вибору з точки зору економіки.

https://doi.org/10.32820/2079-1747-2023-31-61-70
pdf