Машинобудування

Поточний номер

№ 28 (2021)
Опубліковано січня 25, 2022

Збірник входить до Категорії Б наукових фахових видань, включених до Переліку наукових фахових видань України (технічні науки), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії (кандидата наук) наказ МОН України  №409 від 17.03.2020.

Збірник наукових праць «Машинобудування»  зареєстровано у Державному комітеті інформаційної політики України у 2006 році (Свідоцтво про Державну реєстрацію засобу масової інформації серія КВ № 12132-1016Р). Друкований варіант видання зареєстровано у ISSN Register під номером ISSN 2079-1747.

Збірник наукових праць «Машинобудування» Української інженерно-педагогічної академії видається з 2007 року 2 рази на рік і містить результати наукових досліджень з проблем міцності, стійкості, працездатності, динаміки вантажопідйомних, транспортних машин і металорізальних верстатів, а також питань технології машинобудування. У збірнику публікуються наукові статті, в яких висвітлюються актуальні питання в області механічної обробки сучасних матеріалів із застосуванням високопродуктивних технологій, нових методів і вимірювальних приладів для контролю якості оброблених поверхонь і високоефективних ріжучих інструментів. Висвітлюються аспекти оптимізації та математичного моделювання на різних етапах технологічного процесу.

Статті публікуються українською, англійською або російською мовами.

До збірника наукових праць «Машинобудування» приймаються наукові статті, які відповідають таким спеціальностям:

131 Прикладна механіка,

132 Матеріалознавство та

133 Галузеве машинобудування.

Статьи

V. Loveikin , Yu. Romasevich, О. Spodoba
5-17
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РУХУ КРАНАМАНІПУЛЯТОРА. ЧАСТИНА 1
https://doi.org/10.32820/2079-1747-2021-28-5-17
pdf
O. Podolyak , O. Khoroshylov , K. Anenko
18-25
ДОСЛІДЖЕННЯ СУМІСНОГО РУХУ МЕХАНІЗМІВ ПІДЙОМУ, ПОВОРОТУ І ЗМІНИ ВИЛЬОТУ КРАНА ДЕК-251
https://doi.org/10.32820/2079-1747-2021-28-18-25
pdf
R. Strelchuk
26-36
ФОРМУВАННЯ ПОВЕРХНІ В УМОВАХ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНОГО ШЛІФУВАННЯ ЗІ ЗМІННОЮ ПОЛЯРНІСТЮ ЕЛЕКТРОДІВ
https://doi.org/10.32820/2079-1747-2021-28-26-36
pdf
A. Skorkin , O. Kondratyuk , D. Kysla
37-47
ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ОБРОБКИ НА РОЗМІР ТА ЯКІСТЬ ПОВЕРХНІ ФАСКИ ПРИ ФРЕЗЕРУВАННІ КРОМОК ДЕТАЛЕЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РТК
https://doi.org/10.32820/2079-1747-2021-28-37-47
pdf
G. Kaniuk , A. Mezerya, O. Blyznychenko , T. Bykova , I. Suk
48-55
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРАДУЮВАЛЬНИХ УСТАНОВОК ВИТРАТОМІРНИХ ПРИСТРОЇВ
https://doi.org/10.32820/2079-1747-2021-28-48-55
pdf
G. Kanyuk , A. Mezerya , O. Blyznychenko , T. Vasilecz , T. Bykova
56-65
ЗНИЖЕННЯ ПОХИБКИ ВИМІРУ ОБЕРТАЮЧОГО МОМЕНТУ ТУРБІНИ ЗА РАХУНОК ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ЗАСПОКОЄННЯ КОЛИВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРОМАШИННОМУ ГАЛЬМІ
https://doi.org/10.32820/2079-1747-2021-28-56-65
pdf
G. Kaniuk , A. Mezerya , A. Chebotarov , H. Blyznychenko , Yu. Bondarenko
66-74
ЗНИЖЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПОХИБКИ ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОІНТЕГРАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ
https://doi.org/10.32820/2079-1747-2021-28-66-74
pdf
Переглянути всі випуски