ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ АСУ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ШЛЯХОМ УТОЧНЕННЯ КРИТЕРІЯ ОПТИМАЛЬНОСТІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
pdf

Ключові слова

техніко-економічні показники
якість систем автоматизованого керування
енергоблок
електростанція
енергозбереження

Як цитувати

Hrinchenko , H., Vasylets , T., Kupriyanov О., Bliznichenko , O., & Fursova , T. (2023). ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ АСУ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ШЛЯХОМ УТОЧНЕННЯ КРИТЕРІЯ ОПТИМАЛЬНОСТІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ . Машинобудування, (31). https://doi.org/10.32820/2079-1747-2023-31-71-79

Анотація

У статті проведено аналіз факторів, що впливають на техніко-економічні показники
роботи енергоблоків електростанцій. На основі відхилення фактичних значень параметрів від
оптимально-нормативних та проектних значень визначено коефіцієнти зміни витрати енергії
стосовно витрат первинної енергії, а саме: обумовлений дією внутрішніх факторів;
обумовлений дією зовнішніх факторів; обумовлений недосконалістю устаткування. Їх
чисельне визначення базується на теплових розрахунках окремих елементів енергетичного
обладнання при безперервно змінюваних параметрах, що характеризують перебіг процесів у
цих елементах (температури, тиску, витрати та ін.). Показано, що при одночасному спалюванні
декількох видів палива оптимально-нормативні параметри змінюються в залежності від
кількісного співвідношення видів палив, що спалюються. Визначено сумарне відхилення
витрати палива як сукупність змін у витратах палива, спричинених відхиленням фактичних
значень параметрів від їх проектних величин. Враховано відповідно відхилення витрати
палива за рахунок впливу аналізованих факторів парогенератора, турбіни, механізмів власних
потреб блоку, асортименту палива та пусків, а також впливу зміни режимів роботи, кількості
відпущеної енергії, фактичного асортименту палива, якості експлуатації, а також реальних
умов роботи обладнання та якості проектування та монтажу. Отримано аналітичну залежність
визначення різниці між фактичною замірною витратою палива та фактичною розрахунковою,
яка характеризує величину небалансу. Визначено шляхи подальшого вдосконалення
автоматизованих систем управління тепловими електростанціями, які полягають у зменшенні
витрат палива, тепла та електроенергії на власні потреби. Наведено схему визначення
фактичної розрахункової витрати пального нетто енергоблоком на основі розрахунку окремих
аналізованих факторів, що дозволяє конкретно відповісти на питання: що, як і якою мірою
впливає на загальні техніко-економічні показники енергоблоку. Використання наведених
критеріїв в автоматизованих системах управління окремим обладнанням, енергоблоком та
електростанцією в цілому дозволить підвищити якість систем керування.

https://doi.org/10.32820/2079-1747-2023-31-71-79
pdf