ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕТВОРЮВАННЯ ТЕПЛОТИ В РЕГЕНЕРАТИВНІЙ СИСТЕМІ ТУРБОУСТАНОВОК ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЇХ РОБОТИ
pdf

Ключові слова

техніко-економічні показники
показники якості
турбоустановка
енергоблок
електростанція
енергозбереження

Як цитувати

Kramarenko , Y., & Blyznychenko , H. (2023). ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕТВОРЮВАННЯ ТЕПЛОТИ В РЕГЕНЕРАТИВНІЙ СИСТЕМІ ТУРБОУСТАНОВОК ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЇХ РОБОТИ. Машинобудування, (31). https://doi.org/10.32820/2079-1747-2023-31-80-86

Анотація

У статті наведено удосконалений метод розрахунку параметрів теплової частини
парових паро, який дає можливість оперативно з достатньою точністю оцінювати зміну
ефективності перетворювання теплоти в турбоустановці в залежності від зміни режиму
роботи або зміни в конструкціях окремих елементів схеми. Удосконалення дозволяє значно
зменшити обсяг розрахункових операцій з визначення елемента, в якому сталося відхилення
від розрахункового режиму роботи та втрата внаслідок цього. Суть удосконалення полягає в
тому, що турбоустановка поділяється на окремі регенеративні ступені, кількість яких
визначається числом регенеративних відборів. При цьому регенеративна ступінь складається
з ряду послідовно (по ходу пари) включених елементів. Наведено рівняння теплового
балансу при послідовності протікання технологічного процесу у регенеративній ступені, а
також рівняння теплового балансу з урахуванням того, що в елементах регенеративної
ступеня теплота витрачається не однаково для проточної частини, камери та паропроводу
відбору, регенеративного підігрівача та дренажної системи. Наведено систему рівнянь, яка
описує відносні величини розподілу потоків теплоти у кожному елементі регенеративної
ступені. Отримані критерії, що характеризують ефективність перетворювання теплоти в
елементах регенеративної ступеня та визначають якісні показники роботи турбіни, а саме:
коефіцієнт корисної дії перетворювання теплоти у роботу, коефіцієнт втрат енергії в
елементах регенеративної ступеня, коефіцієнти повертання теплоти. Удосконалено методику
визначення збільшення витрати енергії в результаті технологічної відмови (часткової чи
повної) шляхом порівняння фактичної витрати теплоти з еталонною. Наведено рівняння
визначення внутрішнього коефіцієнта корисної дії турбоустановки з метою оцінки впливу
змін у регенеративній мірі на роботу турбоустановки. Удосконалена методика дозволяє
аналізувати стан елементів турбінних установок електростанцій як при експлуатації, так і
при виборі оптимальних варіантів модернізації та в залежності від цього приймати міри з
усунення технологічних відмов в енергоблоці та покращити показники якості роботи
енергоблоків, а саме показники надійності та енергоефективності.

https://doi.org/10.32820/2079-1747-2023-31-80-86
pdf