ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
PDF

Як цитувати

Prydvorov , S., & Blyznychenko , H. (2024). ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ. Машинобудування, (32). вилучено із http://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/article/view/313

Анотація

У статті наведено принципи математичного моделювання типовою складною
системою управління з розподіленими параметрами, а саме автоматизований технологічний
комплекс: теплова електростанція-енергоблок-агрегат (парогенератор, турбогенератор та ін).
При моделюванні системи організації управління таким комплексом використовувалось
спрощене поняття узагальненого об'єкта управління, що характеризується лише невеликою
кількістю загальних головних ознак – блокового компонування та однотипністю основного
енергообладнання. Визначено, що компроміс між простотою та повнотою математичного
опису складних систем досягається багаторівневим ієрархічним уявленням. Аналіз показав,
що завдання моделювання розподілених систем може бути виконане у двох постановках:
ставиться завдання відображення розподіленої системи та завдання відтворення стану
системи, що моделюється, лише в окремих точках технологічного простору. Встановлені
фактори, які впливають на обмеження при математичному моделюванні складних систем. Це
складність методів, особливість специфіки об’єкта моделювання та потреба у великих
інформаційних ресурсах. Показано, що формалізація самих законів оптимального управління
у вигляді відповідних алгоритмів, що являють собою математичне рішення задачі
управління, є в даний час однією з найскладніших і до кінця невирішених проблем через їх
велику розмірність та відсутність універсальних математичних методів рішення. Для
складних завдань раціонального управління ефективним прийомом її вирішенні є
декомпозиція основного завдання, тобто розбиття на ряд простіших складових. При
декомпозиції широко використовують евристичні методи, які базуються на результатах
досвіду та інтуїції без повного доказу вибору запропонованих дій.
Ключові слова: показники якості, електростанція, енерго

PDF