РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Редакційний штат

Головний редактор

Купріянов Олександр Володимирович, доктор технічних наук, професор – Українська інженерно–педагогічна академія, м. Харків, Україна.

Заступник головного редактора:

Фідровська Наталя Миколаївна, доктор технических наук, профессор –

Харківький національний  автомобільно–дорожній університет, м. Харків, Україна

Члени редколегії

Васілевський Олександр Миколайович, доктор технічних наук, професор - перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення Вінницького національного технічного університету.

Грінченко Ганна Сергіївна, кандидат технічних наук, доцент  кафедри автоматизації, метрології та енергоефективних технологій Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків

Залога Вільям Олександрович, доктор технічних наук,  професор – Сумський державний університет, м. Суми, Україна

Кириченко Ігор Георгійович, доктор технічних наук, професор, кафедра будівельних і дорожніх машин Харківського національного автодорожнього університету, м. Харків, Україна

Кучерук Володимир Юрійович, доктор технічних наук, професор - завідуючий кафедрою метрології та промислової автоматики  Вінницького Національного Технічного Університету

Ларшин Василь Петрович, доктор технічних наук, професор - Одеський національний політехнічний університет, кафедра машинобудування, м. Одеса, Україна

Ловейкін Вячеслав Сергійович, доктор технических наук, профессор –  Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

Петраков Юрій Володимирович, доктор технических наук, профессор – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна.

Ромасевич Юрій Олександрович, доктор технических наук, доцент –  Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

Рябчиков Микола Львович, доктор технічних наук, професор кафедри харчових технологій, легкої промисловості і дизайну Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків

Скляров Володимир Васильович, доктор технічних наук, старш. наук. співр. – національний науковий центр «Інститут метрології», Харків

Соколов Володимир Ілліч, доктор технических наук, профессор –

Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Ступницький Вадим Володимирович, доктор технічних наук, професор кафедри технології машинобудування Національного університету Львівська політехніка, м. Львів, Україна.

Супонев Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор, кафедра будівельних і дорожніх машин Харківського національного автодорожнього університету, м. Харків, Україна

Тріщ Роман Михайлович, доктор технічних наук, професор, зав. каф. мехатроніки та електротехніки НАУ ім. М.Є. Жуковського "ХАІ", м. Харків, Україна

Хавін Генадій Львович, доктор технічних наук, професор – Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут», м. Харків, Україна.

Хімічева Ганна Іванівна, доктор технічних наук, професор - Київський національний університет технологій та дизайну, професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки

Хорошилов Олег Миколайович, доктор технічних наук, професор кафедри Машинобудування, транспорту і зварювання Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, Україна

Яковлев Максим Юрійович, доктор технічних наук, професор - провідний науковий співробітник Науково-дослідного центру службово-бойової діяльності Національної гвардії України, м. Харків

Alper Uysal, Ph.D., Associate Professor at Yildiz Technical University,

Beşiktaş İstanbul Türkiye

Dagmar Cagáňová, Ph.D. Vice-Dean for Strategic Development, Projects and Innovations Comenius University in Bratislava, Slovak Republic.

Dimitar Dichev, Dsc., Head of Department of Mechanical and Precision Engineering, Technical University of Gabrovo, Gabrovo, Bulgaria

Ilia Slavov Zhelezarov, Ph.D., Prof., Rector Technical university of Gabrovo,

Gabrovo, Bulgaria

Milan Edl, Ph.D., dean of faculty of Mechanical Engineering, University of West Bohemia, Plzen, Czech Republic

Predrag Dašić, Dsc., Professor High Technical School of Professional Studies,

Trstenik, Serbia