Політика щодо плагіату

Журнал Машинобудування приймає до публікації  тільки матеріали з оригінальними результатами досліджень.

Автори, які подають свої рукописи для публікації  в журналі  Машинобудування, підтверджують, що стаття написана ними особисто і ніде до цього не публікувалась и не була представлена для публікації в інших журналах.

Журнал Машинобудування використовує для виявлення текстових запозичень у поданих рукописах таке програмне забезпечення: eTXT, Antiplagiat .

Рукописи, в яких виявили плагіат чи текстові запозичення без посилань на першоджерело, відхиляються редакційною колегією.

До форм плагіату відносять:

  1. Використання будь-якого матеріалу без зазначення джерела інформації
  2. Використання матеріалів без письмового дозволу авторів або власників авторських прав, які забороняють використання їх матеріалів без спеціального дозволу
  3. Використання будь-яких графічних матеріалів, рисунків, фотографій, таблиць, графіків, діаграм без атрибуції

 Форми невірних запозичень містять
- відсутність графічного виділення (в лапках) буквально цитованого тексту при наявності посилань на джерело;

- Надмірне цитування (при наявності посилань на джерела та графічного виділення цитованого тексту), кількість яких не є виправданим жанром і метою статті.

- некоректне посилання на джерело або неповний склад його бібліографічного опису, що перешкоджає їх ідентифікації;

- посилання на оригінальний запозичений текст без явної вказівки на цей факт (помилка при визначенні джерела);

- відсутність посилань в тексті на джерела, зазначені в списку пріоритетів.