Процес рецензування

         Збірник наукових праць «Машинобудування» використовує процес одностороннього сліпого оцінювання відповідно до онлайн-форми рецензії, в форматі документа MS Word або PDF-файл. Копії статей, отриманих на початку редакцією, розглядаються редакційною колегією для визначення їх відповідності цілям збірника, обсягу та призначенню рецензента. Рецензенти - провідні вчені в усьому світі, чий науковий профіль пов'язаний зі змістом статей.

         Для видання статті обов'язковою умовою є наявність мотивованого позитивного відгуку від призначеного рецензента, який розглядається та затверджується редакційною колегією. Якщо відгук негативний, то мотивований висновок розглядається редакційною колегією, яка або підтверджує відмову від публікації статті, або надсилає її іншому фахівцю для повторного незалежного перегляду.

         У разі наявності як позитивних, так і негативних відгуків, редакція надсилає копію та отримані відгуки до комісії, що складається з профільних фахівців для підготовки висновку, після чого приймається остаточне рішення. Якщо огляд містить суттєві заперечення та пропозиції щодо вдосконалення та виправлення статті, він надсилається авторам. Виправлений варіант статті повертається рецензенту для прийняття рішення та підготовки мотивованого висновку про можливість опублікування статті. Рішення про публікацію виправленого варіанту статті або про направлення його до додаткового огляду приймає редакційна колегія. У випадку, якщо поданий матеріал відхиляється, редакція відправляє автору докладні пояснення відхилення. Підтверджений для публікації варіант статті направляється на редагування та комп'ютерну верстку. Остаточна версія статті узгоджується з автором(ами) для уточнення або виправлення виявлених неточностей. Істотні зміни змісту на цьому етапі не допускаються.