Цілі і проблематика

Цілі:

Подавати результати наукових досліджень в галузі машинобудування. Розглядати важливі проблеми міцності, стійкості, роботоздатності, динаміки вантажопідйомних, транспортуючих машин та верстатів, а також питання технології машинобудування.

Тематика:

Машинобудування: проблеми міцності, стійкості, роботоздатності, динаміки вантажопідйомних, транспортуючих машин та верстатів, а також питання технології машинобудування.

До збірника наукових праць «Машинобудування» приймаються наукові статті, які відповідають таким спеціальностям:

131 Прикладна механіка,

132 Матеріалознавство та

133 Галузеве машинобудування.