ЗАСТОСУВАННЯМ ЧУТТЄВОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ В МАШИНОБУДУВАННІ
PDF

Ключові слова

оцінювання якості
точність технології
адекватність
закон розподілу
механічна обробка

Як цитувати

Trishch , R., Hrinchenko , H., Katrych , O., Yakovlev , M. ., Bahaiev , I., & Miroshnyk , Y. (2024). ЗАСТОСУВАННЯМ ЧУТТЄВОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ В МАШИНОБУДУВАННІ. Машинобудування, (32). вилучено із http://jmash.uipa.edu.ua/index.php/jMASH/article/view/316

Анотація

В статті розглянуто підходи до оцінювання моделі точності виготовлення деталей з
позиції адекватності. Для перевірки адекватності моделі пропонується використовувати
чуттєву характеристику. На масових експериментах перевірено гіпотезу про відповідність
законів розподілу певним видам механічної обробки. Проаналізовано та виокремлено
основні проблеми при виробництві деталей, а саме чинники, що впливають на якість
процесів. Так, врахування всіх чинників є складною задачею, що вирішується за допомогою
застосування на практиці параметрів розсіювання дійсних розмірів, які вивчають за
допомогою законів розподілу. Визначення розсіювання дійсних розмірів у виробничих
процесах використовує закони розподілу для аналізу та прогнозування відхилень. Це
допомагає удосконалити точність обробки та забезпечити високу якість виготовлених
деталей. В статті запропоновано використання чутливої "λ-характеристики" для оцінки
адекватності моделі точності виготовлення у зв’язку з тим, що традиційні критерії згоди не
завжди гарантують достатню адекватність. Використання "λ-характеристики" дозволяє
отримати більш точний опис закону розподілу. Запропонована методика використання "λхарактеристики" виявляється перспективною для застосування в промисловості, враховуючи
деталізовану інформацію, яку надає "λ-характеристика".

PDF